echo adrotate_group(1); ?>

Komisja motoryzacyjna

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Opracowanie Rzecznika Ubezpieczonych - Bartłomiej Chmielowiec, Paweł Wawszczak

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym rodzi szereg negatywnych skutków w sferze majątkowej poszkodowanego. Oprócz kosztów na naprawę pojazdu lub zakup nowego środka transportu ponosi on szereg wydatków będących następstwem zdarzenia wywołującego szkodę – koszty najmu pojazdu zastępczego, holowania, parkowania pozostałości powypadkowych, oceny technicznej zakresu uszkodzeń, wyrejestrowania pojazdu po jego zniszczeniu lub dodatkowych badań technicznych w razie naprawy uszkodzonego pojazdu, etc. Podczas realizacji odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych częstokroć dochodzi do sporów co do zasadności kompensacji niektórych wydatków poniesionych przez poszkodowanego lub zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe.Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym rodzi szereg negatywnych skutków w sferze majątkowej poszkodowanego. Oprócz kosztów na naprawę pojazdu lub zakup nowego środka transportu ponosi on szereg wydatków będących następstwem zdarzenia wywołującego szkodę – koszty najmu pojazdu zastępczego, holowania, parkowania pozostałości powypadkowych, oceny technicznej zakresu uszkodzeń, wyrejestrowania pojazdu po jego zniszczeniu lub dodatkowych badań technicznych w razie naprawy uszkodzonego pojazdu, etc. Podczas realizacji odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych częstokroć dochodzi do sporów co do zasadności kompensacji niektórych wydatków poniesionych przez poszkodowanego lub zasad ustalania wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe.

Zapraszamy do zapoznania się z całością opracowania, która dostępna jest w załączniku poniżej.