echo adrotate_group(1); ?>

Pozostałe informacje

Upoważnienie do odbioru świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego