echo adrotate_group(1); ?>

Komisja motoryzacyjna

Spotkanie z przedstawicielami PZU w dniu 31.08.2007

W dniu 31.08.2007 odbyło się spotkanie przedstawicieli Powszechniego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z przedstawicialemi Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

Tematem spotkania było uregulowanie stosunków występujacych na płaszczyźnie Ubezpieczyciel a środowisko branży motoryzacyjnej.

1. Przywitanie Gości - Prezes Izby Wiesław Szajda
2. Wprowadzenie do tematu spotkania - Przewodniczący Komisji Tadeusz Zdunek
3. Szkoda całkowita - Sławomir Dronszkowski
4. Stawka rbg i wstep do GVO - Tadeusz Zdunek
5. Częsci zamienne - Mirosław Bernatowicz
6. Kodeks Dobrych Praktyk - Ryszard Ostrowski, Barbara Kędzierska
7. Dyskusja
8. Zakończenie