echo adrotate_group(1); ?>

Obecne projekty

Realizujemy projekt KA4HR

Aby MŚP w regionie Morza Bałtyckiego pozostały konkurencyjne w perspektywie długoterminowej, konieczne jest zwiększenie ich zdolności innowacyjnych i zmniejszenie rozbieżności między wymaganiami kwalifikacyjnymi a popytem. Z tego powodu sojusz na rzecz wiedzy „Zasoby ludzkie i rozwój organizacyjny”, składający się z jedenastu partnerów z czterech krajów, stawia na ściślejszą współpracę między uczelniami a przedsiębiorstwami w celu realizacji edukacji i promocji innowacji. Aby dotrzeć do jak największej liczby MŚP, izby wzmacniają partnerstwo między uczelniami a firmami.

Kapitał ludzki jest najważniejszym zasobem wzmacniającym innowacje i produktywność. Dlatego projekt koncentruje się na wszechstronnej promocji innowacji w miejscu pracy. Chociaż istnieje ogromna potrzeba dalszego rozwoju w tej dziedzinie w krajach na południe od Morza Bałtyckiego, innowacje w miejscu pracy są już bardziej zaawansowane w krajach skandynawskich. Dlatego w projekt zaangażowane są kraje z obu regionów.

Sojusz, który zostanie rozszerzony na 68 partnerów z 13 krajów i trwale kontynuowany, koncentruje się na współpracy w dwóch obszarach. Po pierwsze, rozwój, testowanie i wdrażanie metod, instrumentów i projektów specyficznych dla MŚP poprzez prace badawczo-rozwojowe na uniwersytetach, które tworzą innowacje w miejscach pracy w obszarach takich jak rekrutacja pracowników, motywacja i cyfryzacja, bardziej innowacyjne środowisko pracy i bardziej efektywne wykorzystanie kapitał Ludzki. Po drugie, wzmocnienie świadomości i kompetencji w tym nowym obszarze promocji innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego poprzez podnoszenie kwalifikacji.

W ramach projektu opracujemy i wdrożymy:

  • trzy kompleksowe programy kształcenia ustawicznego: „Cyfryzacja i współpraca”, „Pracownicy i współprzedsiębiorcy” oraz „Procesy innowacyjne”.
  • dualne studia licencjackie: „Zarządzanie Przedsiębiorstwem 4.0”
    Wszystkie produkty i dalsze wyniki zostaną przekazane 68 podmiotom w 13 krajach w celu wdrożenia.

 

Załączniki: