echo adrotate_group(1); ?>

Przetargi

Pytanie oferenta

Pytanie oferenta: Proszę o wskazanie nazwy pliku na Państwa stronie, który zawiera dokumentację projektową dotyczącą zamówienia ?

Odpowiedź zamawiającego: Informacje dotyczące zakresu prac zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia plik pod nazwą SIWZ_PIR_rb.pdf