echo adrotate_group(1); ?>

Promocja i Współpraca

Komisja motoryzacyjna

Data dodania: 13.09.2013

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Opracowanie Rzecznika Ubezpieczonych - Bartłomiej Chmielowiec, Paweł Wawszczak Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym rodzi szereg negatywnych skutków w sferze majątkowej poszkodowanego. Oprócz kosztów na naprawę pojazdu lub zakup nowego środka transportu ponosi on szereg wydatków będących następstwem (...)
Data dodania: 28.10.2009

Skład komisji branżowej Motoryzacyjnej

Skład członków komisji motoryzacyjnej dostępny jest poniżej.
Data dodania: 04.07.2009

Nowa kategoryzacja firm branży motoryzacyjnej

Przeprowadzona w 1996r. kategoryzacja firm branży motoryzacyjnej przyniosła pozytywne efekty, podnosząc poziom usług i wyposażenia firm. Obecnie ze względu na obowiązujące nowe warunki pracy w branży motoryzacyjnej oraz na fakt, przygotowywania Polski do wejścia w struktury Unii Europejskiej wymagana jest (...)
Data dodania: 04.07.2009

Sprawozdanie ze spotkania Zakładów Rzemieślniczych

Spotkanie odbyło się dnia 29.04.2009 roku na terenie Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej - Tadeusz Zdunek Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej - Ryszard Ostrowski Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej - Dariusz (...)
Data dodania: 03.07.2009

Komunikat ze spotkania w UOKiK

27 listopada przedstawiciele zarządu Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej wraz z prawnikiem p. Rafałem Szordykowskim udali się do dyr. Delegatury UOK i K w Gdańsku, celem złożenia wyjaśnienia. W trakcie spotkania poruszono tematy dotyczące kategoryzacji, stawek jak i zrzeszania się firm (...)
Data dodania: 03.07.2009

Koszt kategoryzacji

Wojewódzka Komisja Branży Motoryzacyjnej przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, informuje, iż zakończyła prace nad przygotowaniem procedury oceny firm branży motoryzacyjnej, która ma na celu przyznanie odpowiednich kategorii firmom działającym w branży motoryzacyjnej. Funkcjonowanie w ciągu (...)
Data dodania: 03.07.2009

Regulamin kategoryzacji firm branży motoryzacyjnej

Zatwierdzony Uchwałą nr 48/2002 z dnia 06.11.2002r. Regulamin określa zasady kategoryzacji Firm branży motoryzacyjnej, zwanych dalej Firmami, które są zrzeszone w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła, jak również inne Firmy, które wyrażą chęć przystąpienia do kategoryzacji i zobowiążą się do przestrzegania (...)
Data dodania: 03.07.2009

Spotkanie z przedstawicielami PZU w dniu 31.08.2007

W dniu 31.08.2007 odbyło się spotkanie przedstawicieli Powszechniego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z przedstawicialemi Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP. Tematem spotkania było uregulowanie stosunków występujacych na płaszczyźnie Ubezpieczyciel a środowisko branży motoryzacyjnej. 1. Przywitanie Gości - Prezes Izby Wiesław Szajda 2. Wprowadzenie (...)