echo adrotate_group(1); ?>

Oświata zawodowa

Opłaty

Wysokość opłat stosowanych przez Zespół ds. Oświaty Zawodowej, Szkoleń i Projektów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP

 

Wyszczególnienie czynności, od których pobierane są opłaty

S T A W K A

Egzamin czeladniczy

716,00 PLN

Egzamin mistrzowski

1432,00 PLN

Egzamin sprawdzający (przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

256,00 PLN

Egzamin poprawkowy teoretyczny lub praktyczny wynosi 50% stawki wniesionej

Za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50 % stawki wniesionej

Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% kwoty wniesionej

Wystawienie duplikatu:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu

30,00 PLN

Wystawienie dyplomu ozdobnego mistrzowskiego

50,00 PLN

Wystawienie dyplomu ozdobnego czeladniczego

50,00 PLN

Wystawienie duplikatu dyplomu mistrzowskiego

26,00 PLN

Wystawienie duplikatu świadectwa czeladniczego

26,00 PLN

Wystawienie duplikatu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego

26,00 PLN

Wydanie dokumentów egzaminacyjnych z archiwum Izby

35,00 PLN

Wszelkich opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego:

BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001