echo adrotate_group(1); ?>

Oświata zawodowa

Egzaminy kwalifikacyjne

Data dodania: 07.05.2019

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem świadectwa, stwierdzającego pewien poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego stanowi podstawę do dalszego uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Osoby zatrudnione nabywają wiedzę i umiejętności w całym okresie aktywności zawodowej a (...)
Data dodania: 07.05.2019

Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia. Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej (...)
Data dodania: 07.05.2019

Egzamin sprawdzający dla młodocianych

Po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest przeprowadzany przez czeladniczą komisję egzaminacyjną powołaną przez izbę rzemieślniczą. Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 (...)
Data dodania: 07.05.2019

Egzamin mistrzowski

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty. ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO Część ustna technologia maszynoznawstwo materiałoznawstwo Część pisemna rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją dokumentacja działalności gospodarczej rysunek zawodowy przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podstawowe zasady ochrony środowiska (...)
Data dodania: 07.05.2019

Egzamin czeladniczy dla osób dorosłych

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty. ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO Część ustna technologia maszynoznawstwo materiałoznawstwo Część pisemna rachunkowość zawodowa dokumentacja działalności gospodarczej rysunek zawodowy przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożar. podstawowe zasady ochrony środowiska podstawowe przepisy prawa (...)
Data dodania: 07.05.2019

Egzamin czeladniczy dla młodocianych

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty. Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 (...)
Data dodania: 07.05.2019

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Na stronie Związku Rzemiosła Polskiego do pobrania są wszystkie obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Aby przenieść się na stronę ZRP prosimy kliknąć tutaj.
Data dodania: 07.05.2019

Komisje egzaminacyjne na lata 2018-2023

Komisje egzaminacyjne działające przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołane na lata 2018 - 2023. Betoniarz-zbrojarz Blacharz Blacharz samochodowy Brukarz Bursztyniarz Cieśla Cukiernik Dekarz Drukarz – tylko komisja czeladnicza i mistrzowska Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektronik– tylko komisja (...)
Data dodania: 07.05.2019

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi dot. następujących przedmiotów: Dokumentacja działalności gospodarczej/podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowe zasady ochrony środowiska. Podstawowe przepisy Prawa Pracy. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony (...)
Data dodania: 24.02.2018

Komisje egzaminacyjne działające przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołane na lata 2018 - 2023

Komisje egzaminacyjne działające przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołane na lata  2018 - 2023. Betoniarz-zbrojarz Blacharz Blacharz samochodowy Brukarz Bursztyniarz Cieśla Cukiernik Dekarz Drukarz – tylko komisja czeladnicza i sprawdzająca Elektromechanik Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektronik– tylko komisja (...)