echo adrotate_group(1); ?>

Bursztynowe Rzemiosło

Ogólnopolski Konkurs Złotników i Jubilerów "Bursztynowe Rzemiosło"

CEL KONKURSU:
Prezentacja umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych, popieranie kształcenia zawodowego w złotnictwie oraz zachęcenie do doskonalenia zawodowego, kreowanie autorskiego wzornictwa tworzonego zgodnie z indywidualnymi potrzebami, promocja biżuterii i wyrobów złotniczych wykonanych  z wykorzystaniem „Bałtyckiego Złota” – bursztynu.

Myślę, że każdy poświęci małą chwilę aby podziwiać wspaniałe wyroby jubilerskie – być może dlatego, że sam jestem złotnikiem i wiem jak wiele umiejętności, wiedzy i talentu wymaga wykonanie nawet najmniejszego wyrobu złotniczego czy jubilerskiego.  Oglądając i dotykając wspaniałą biżuterię mieniącą się barwami wielu różnorodnych kamieni szlachetnych, bez trudu dostrzegamy doskonałość i piękno bursztynu. Dla nas – ludzi z Wybrzeża – bursztyn to „bałtyckie złoto”, nieporównywalne z żadnym innym na świecie kamieniem jubilerskim. Niektórzy nazywają  go też doskonaloną przez miliony lat „perłą żywicy”. Fachowcy wiedzą, że aby oprawić taką „perłę” trzeba być nie tylko dobrym  rzemieślnikiem, ale również artystą o wrażliwej duszy.

Do takich osób kierujemy propozycję udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bursztynowe Rzemiosło”, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 10-13 marca 2010 podczas Międzynarodowych Targów Amberif 2010.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i młodzi czeladnicy w kategorii juniorów, a w grupie seniorów oczywiście bursztynnicy, złotnicy i jubilerzy (czeladnik, mistrz) profesjonalnie wykonujący te zawody. Konkurs ma na celu zaprezentowanie umiejętności młodych adeptów, wchodzących do zawodu i profesjonalistów doskonalących swoje umiejętności w wykonywaniu tradycyjnych i nowoczesnych technik złotniczych i jubilerskich.

Prace prezentowane w konkursie mają wypromować biżuterię i wyroby wykonane z wykorzystaniem „jantaru” czyli „bałtyckiego złota”, co powinno stać się specjalnością jubilerską w naszym regionie. Właśnie tutaj na Pomorzu istnieją najlepsze warunki rozwoju bursztynnictwa. Uczestnicy Konkursu podtrzymują chlubną tradycję polskiej szkoły jubilerskiej, której absolwenci znani są na całym świecie. Nasi złotnicy i jubilerzy pracują w najbardziej renomowanych pracowniach Europy i Ameryki. Nasz Konkurs jest próbą wydobycia nowych „pereł talentu” jubilerskiego i pokazania ich całemu światu.

Komisja konkursowa wyróżni laureatów dyplomami i nagrodami, a więc będzie to droga do ich promocji zawodowej.

 

  Karol Kowalski
Przewodniczący Komisji Branżowej Złotniczo-Jubilerskiej
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP