echo adrotate_group(1); ?>

Bursztynowe Rzemiosło

Ogólnopolski Konkurs Złotników i Jubilerów BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO

REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Złotników i Jubilerów

”BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO”®

Gdańsk, 21-24 marca 2018 r. Amberif'2018

ORANIZATORZY:

1.Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – przewodniczący komisji Karol Kowalski
2.Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

PATRONAT:
Parlament Hanzeatycki

Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Wiesław Szajda – Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP,
Waldemar Sawa – Starszy Cechu Rzemiosł Artystycznych,
Zbigniew Strzelczyk – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu,
Ryszard Uliński – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników,
Cezary Kania – Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich,
Anna Maciejowska – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie,Edward Josefowski – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach,

PATRONAT MEDIALNY:

Dziennik Bałtycki, Zegarki & Biżuteria, Polska Biżuteria, Polski Jubiler, bursztynowy portal amber.com.pl

CEL KONKURSU

Prezentacja umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących sięw tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych, popieranie kształcenia zawodowego w złotnictwie oraz zachęcenie do doskonalenia zawodowego, kreowanie autorskiego wzornictwa tworzonego zgodnie z indywidualnymi potrzebami, promocja biżuterii i wyrobów złotniczych wykonanych z wykorzystaniem „Bałtyckiego Złota”–bursztynu.

KONKURS zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

1. J u n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć młodzi złotnicy w wieku do 22 lat (liczy się rok urodzenia ), uczący się lub rozpoczynający pracę w zawodzie złotnika.

TEMAT PRACY KONKURSOWEJ: „100 Lecie Niepodległości Polski”” ( z użyciem bursztynu)

Do konkursu zakwalifikowane zostaną pojedyncze wyroby lub komplety biżuterii w kategorii biżuterii wykonane z zastosowaniem metali szlachetnych, bursztynu i kamieni jubilerskich. Każdy uczestnik może zgłosić do 4 prac. Prace muszą zawierać elementy z bursztynu.

2. S e n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć osoby wykonujące zawód złotnika lub bursztynnika, posiadające potwierdzone kwalifikacje zawodowe (świadectwo czeladnika lub dyplom mistrzowski).

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH w dwóch KATEGORIACH:

I „Bóg Honor Ojczyzna” -przedmiot użytkowy, wykonany metodą tradycyjną( z użyciem bursztynu).

II ”Bóg Honor Ojczyzna” – biżuteria wykonana techniką tradycyjną (z użyciem bursztynu).

Do konkursu zakwalifikowane zostaną pojedyncze wyroby lub komplety biżuterii w kategorii biżuterii
oraz pojedyncze prace i zestawy przedmiotów użytkowych wykonane z zastosowaniem metali szlachetnych, bursztynu i kamieni jubilerskich. Każdy uczestnik może zgłosić trzy przedmioty lub dwa komplety w obu kategoriach (4prace).

Prace muszą zawierać elementy z bursztynu.

TERMINY
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej prezentowane i powinny być autorstwa osoby zgłaszającej. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do czterech prac konkursowych. Prace konkursowe należy zgłaszać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załączyć do regulaminu). Na formularzu będzie wpisany 6 cyfrowy kod, który zostanie umieszczony na każdej ze zgłoszonych prac. Każda praca konkursowa musi mieć oddzielny formularz, do którego należy dołączyć zdjęcie pracy (najlepiej cyfrowe).

Złożenie prac do 5.03.2018r. wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej MSP w Gdańsku ul. Piwna 1/2, p. 213 tel. 513-171-161 j.koszalka@pomorskaizba.com.pl
Ogłoszenie wyników konkursu w czasie trwania targów AMBERIF' 2018, 21-24 MARCA 2018r.
Po odbiór prac konkursowych należy zgłosić się do komisarza konkursu 24 marca 2018 w godzinach od 15.00 do 18.00
NAGRODY Dla laureatów oraz uczestników konkursu organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsorów, które przyzna i rozdzieli Komisja Konkursowa.

KOMISARZ KONKURSU Waldemar Sawa 603-072-324

Karta zgłoszeniowa w załączeniu.

www.pomorskaizba.pl, https://www.facebook.com/pomorskaizba/