echo adrotate_group(1); ?>

Komisja motoryzacyjna

Nowa kategoryzacja firm branży motoryzacyjnej

Przeprowadzona w 1996r. kategoryzacja firm branży motoryzacyjnej przyniosła pozytywne efekty, podnosząc poziom usług i wyposażenia firm. Obecnie ze względu na obowiązujące nowe warunki pracy w branży motoryzacyjnej oraz na fakt, przygotowywania Polski do wejścia w struktury Unii Europejskiej wymagana jest zmiana wcześniej przyjętych standardów.

Temu celowi ma posłużyć przeprowadzenie ponownej kategoryzacji wg nowych zasad, która będzie miała za zadanie, tak jak poprzednia, podniesienie poziomu usług, wyposażenia i dostosowanie firm do nowych warunków obowiązujących w branży.

W związku z powyższym, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, informuje iż Wojewódzka Komisja Branży Motoryzacyjnej zakończyła prace nad przygotowaniem procedury oceny firm branży motoryzacyjnej. Przeprowadzenie oceny ma na celu przyznanie odpowiednich kategorii firmom działającym w branży motoryzacyjnej.

Firmy, chcące poddać się procesowi kategoryzacji w pierwszej kolejności proszone są o kontakt z Pomorską Izbą Rzemieślniczą MiŚP w celu zapoznania się z regulaminem i wyznaczenia terminu przeglądu firmy. Przegląd zostanie przeprowadzony przez komisję w skład, której wchodzić będą niezależni rzeczoznawcy branży motoryzacyjnej.

Informujemy, iż ocenie będzie podlegać m.in.:

biuro obsługi klienta,
dokumentacja techniczna i stopień skomputeryzowania firmy,
personel,
podstawowe wyposażenie stanowisk naprawczych,
dodatkowe wyposażenie stanowisk,
wyposażenie specjalistyczne firmy,
ochrona środowiska oraz higiena i bezpieczeństwo pracy w firmie,
ogólny wizerunek firmy,
zakres świadczonych usług oraz oferta dodatkowa.

Firmy, które poddane zostaną procesowi kategoryzacji otrzymają jedną z czterech kategorii zgodnie z regulaminem. Przewidziany ostateczny termin realizacji wyznaczony został na czerwiec 2006.

Z uwagi na powyższe prosimy o indywidualne zgłaszanie się firm oraz przygotowanie się do uczestnictwa w procesie kategoryzacji, uwzględniając obszary firmy będące podstawą oceny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 513-171-161 fax: (58) 301-79-31, j.koszalka@pomorskaizba.com.pl