echo adrotate_group(1); ?>

Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

PLAN NAUCZANIA
Podstawy prawne kształcenia w zakładzie pracy 10 godz.
Psychologia 15 godz.
Pedagogika 15 godz.
Dydaktyka i metodyka przedmiotów zawodowych 40 godz.
Praktyka metodyczna 10 godz.

Termin kursu: do uzgodnienia
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu grupy co najmniej 8 osób
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach pomiędzy 16:00 a 20.00 w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ilość godzin: 90
Kurs kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PROGRAM KURSU ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

Koszt kursu brutto łącznie z egzaminem 900,00 zł/os.
Dane kontaktowe
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk
GSM 513 170 889        fax. 58 301 79 31
e-mail: d.janca@pomorskaizba.com.pl; j.radzanowska@pomorskaizba.com.pl
Pokój: 210 (II piętro)        Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30