echo adrotate_group(1); ?>

Komisja motoryzacyjna

Koszt kategoryzacji

Wojewódzka Komisja Branży Motoryzacyjnej przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, informuje, iż zakończyła prace nad przygotowaniem procedury oceny firm branży motoryzacyjnej, która ma na celu przyznanie odpowiednich kategorii firmom działającym w branży motoryzacyjnej.

Funkcjonowanie w ciągu ostatnich 8 lat poprzedniej kategoryzacji potwierdza opinię, że była ona potrzebna, o czym najlepiej świadczą osiągnięte rezultaty: - polepszenie się jakości świadczonych usług:
- inwestycje wyposażenia dokonane przez firmy
- poprawa estetyki firm
- polepszyła się jakość obsługi klientów
- wzrost dochodów, który spowodował, że firmy zaczęły lepiej zarabiać

W związku z tym, że w motoryzacji następują bardzo szybkie przemiany należało też zmodernizować proces kategoryzacji. Mamy nadzieję, że przyniesie ona jeszcze lepsze rezultaty i poprawi sytuację firm na rynku.

Cały proces przygotowania nowych warunków kategoryzacji trwał ponad pół roku, ale został przygotowany w sposób rzetelny i będzie precyzyjnym narzędziem, dzięki któremu Komisja będzie mogła ocenić poziom świadczonych przez firmy usług.

Firmy chcące poddać się procesowi kategoryzacji w pierwszej kolejności proszone są o zapoznanie się z regulaminem i złożenie wniosku o wyznaczenie terminu przeglądu. Firmy zrzeszone składają wniosek za pośrednictwem cechów, a firmy nie zrzeszone za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej. Przegląd zostanie zlecony przez Wojewódzką Komisję Branży Motoryzacyjnej przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, komisji, w skład której wchodzić będą niezależni rzeczoznawcy branży motoryzacyjnej.

Firmy, które poddane zostaną procesowi kategoryzacji otrzymają jedną z czterech kategorii zgodnie z regulaminem. Przewidywany ostateczny termin realizacji wyznaczony został na czerwiec 2006.

Informujemy, że koszt kategoryzacji firmy wynosi:
KategoriaI - 500złII - 400 złIII - 300złIV - 200zł
Do cen należy doliczyć 22% VAT

Firmy zrzeszone w cechach uprawnione są do 20% zniżki

Opłatę za kategoryzację należy wpłacić na konto
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP w Gdańsku:
Powiślański Bank Spółdzielczy 97 8300 0009 0005 3599 2000 0010
z dopiskiem 'Kategoryzacja', po otrzymaniu faktury VAT.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 058 305-84-17 fax: 058 301-79-31 www.pomorskaizba.com.pl, e-mail: organizacja@pomorskaizba.com.pl

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie informacji odnośnie problemów z jakimi spotykają się Państwa firmy przy likwidacji szkód komunikacyjnych, ponieważ prowadzimy bieżącą korespondencję z Rzecznikiem Praw Ubezpieczonych, Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dlatego wszelkie informacje od Państwa są dla nas niezwykle ważne. Prosimy zgłaszać je najlepiej na nr fax: 058 301-79-31, e-mail: organizacja@pomorskaizba.com.pl