echo adrotate_group(1); ?>

Komisja motoryzacyjna

Komunikat ze spotkania w UOKiK

27 listopada przedstawiciele zarządu Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej wraz z prawnikiem p. Rafałem Szordykowskim udali się do dyr. Delegatury UOK i K w Gdańsku, celem złożenia wyjaśnienia.

W trakcie spotkania poruszono tematy dotyczące kategoryzacji, stawek jak i zrzeszania się firm branży motoryzacyjnej. Wykazano, że kategoryzacja jest dobrowolna i ma tylko na celu podniesienia standardów jakościowych wyposażenia Firm i świadczonych usług.

W wyniku wspólnych spotkań jak i zebranych oświadczeń wydawany jest komunikat, w którym podawane są uśrednione stawki rbg. rozliczeń w systemach AUDATEX i EUROTAX, z terenu działania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.

Przy tym zaznaczono, że każda firma stosuje stawki indywidualne, które wynikają z poziomu świadczonych usług jak i kosztów własnych.
W trakcie rozmowy zaznaczono, także, że nie wszystkie firmy wymienione w piśmie skierowanym przez Allianz są członkami Cechów zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, a niektóre z nich posiadają umowy współpracy zawarte z tą firmą.

Zwrócono się jednocześnie z zapytaniem czy stosowanie przez firmy ubezpieczeniowe ceny akceptowalnej, nie jest, co do zasady zmową cenową wobec klientów tych firm.

Po przeanalizowaniu złożonych wyjaśnień UOKiK ma się zwrócić z zapytaniami celem wyjaśnienia wątpliwości.
Podstawą działań Allianzu jest zarzut, że stawki w województwie pomorskim są o wiele wyższe od stosowanych w innych regionach Polski. Wyjaśnialiśmy, że Region Pomorski w wyniku informacji prowadzonych przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą MSP, nie poddaje się dyktatowi ubezpieczalni i nie godzi się na niskie stawki narzucane przez zakłady ubezpieczeń dochodząc swych praw poprzez sądy.