echo adrotate_group(1); ?>

Członkowie Izby

Członkowie Izby

Wiesław Szajda

Prezes Zarządu Izby,
biuro@pomorskaizba.com.pl

 

Zbigniew Stencel

Zastępca Prezesa Zarządu,
stencel@stencel.com.pl

 

Zbigniew Świadek

zastępca Prezesa Zarządu,
zbyszek.swiadek@wp.pl

 

Marian Wenta

Sekretarz Zarządu,
zpuhwenta@wp.pl

 

Grzegorz Pellowski

Członek Zarządu

 

Marian Bobrucki

Członek Zarządu

 

Tadeusz Zdunek

Członek Zarządu

 

Piotr Łukasiuk

Członek Zarządu