echo adrotate_group(1); ?>

aktualności

Regulamin konkursu Bursztynowe Rzemiosło 2020

REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów
”BURSZTYNOWE RZEMIOSŁO”®

Gdańsk,19-21 marca 2020r. Amberif'2020

 

ORANIZATORZY:
1.Komisja Branżowa Złotników i Jubilerów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – przewodniczący komisji Karol Kowalski
2.Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

PATRONAT:

Parlament Hanzeatycki
Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Wiesław Szajda – Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, Waldemar Sawa – Starszy Cechu Rzemiosł Artystycznych, Andrzej Gielo – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, Ryszard Uliński – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Cezary Kania – Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, Anna Maciejowska – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie,
Edward Josefowski – Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach,

PATRONAT MEDIALNY:
Dziennik Bałtycki, Zegarki & Biżuteria, Polska Biżuteria, Polski Jubiler, bursztynowy portal amber.com.pl

CEL KONKURSU
Prezentacja umiejętności zawodowych złotników oraz młodych adeptów złotnictwa specjalizujących się w tradycyjnych i nowoczesnych technikach złotniczych, popieranie kształcenia zawodowego w złotnictwie oraz zachęcenie do doskonalenia zawodowego, kreowanie autorskiego wzornictwa tworzonego zgodnie z indywidualnymi potrzebami, promocja biżuterii i wyrobów złotniczych wykonanych z wykorzystaniem „Bałtyckiego Złota”–bursztynu.

KONKURS zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

1. J u n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć młodzi złotnicy w wieku do 22 lat - liczy się rok urodzenia - uczący się lub rozpoczynający pracę w zawodzie złotnika.
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ: „Bursztynowe inspiracje”- biżuteria
Do konkursu zakwalifikowane zostaną pojedyncze wyroby lub komplety biżuterii w kategorii biżuterii wykonane z zastosowaniem metali szlachetnych, bursztynu i kamieni jubilerskich. Każdy uczestnik może zgłosić do 4 prac. Prace muszą zawierać elementy z bursztynu.

2. S e n i o r z y – udział w konkursie mogą wziąć osoby wykonujące zawód złotnika lub bursztynnika, posiadające potwierdzone kwalifikacje zawodowe (świadectwo czeladnika lub dyplom mistrzowski).
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ: „Bursztynowe inspiracje”- biżuteria
Do konkursu zakwalifikowane zostaną pojedyncze wyroby lub komplety biżuterii w kategorii biżuterii wykonane z zastosowaniem metali szlachetnych, bursztynu i kamieni jubilerskich. Każdy uczestnik może zgłosić 4prace. Prace muszą zawierać elementy bursztynu.

TERMINY:

Prace konkursowe nie mogą być wcześniej prezentowane i powinny być autorstwa osoby zgłaszającej. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do czterech prac konkursowych. Prace konkursowe należy zgłaszać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załączyć do regulaminu). Na formularzu będzie wpisany 6 cyfrowy kod, który zostanie umieszczony na każdej ze zgłoszonych prac. Każda praca konkursowa musi mieć oddzielny formularz, do którego należy dołączyć zdjęcie pracy (najlepiej cyfrowe).

a. Złożenie prac do 29 lutego 2020r. wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej MSP w Gdańsku ul. Piwna 1/2, pok. 213, tel. 513-171-161 j.koszalka@pomorskaizba.com.pl
b. Ogłoszenie wyników konkursu w czasie trwania targów AMBERIF' 2020, 19-21 MARCA 2020r.
c. Po odbiór prac konkursowych należy zgłosić się do komisarza konkursu 21 marca 2020 w godzinach od 15.oo do 18.oo.

 

NAGRODY

Dla laureatów oraz uczestników konkursu organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsorów, które przyzna i rozdzieli Komisja Konkursowa.

KOMISARZ KONKURSU:  Waldemar Sawa 603-072-324

Karta zgłoszeniowa w załączeniu.

www.pomorskaizba.pl
https://www.facebook.com/pomorskaizba/