<< wróć Opłaty
Wysokość opłat stosowanych przez Zespół ds. Oświaty Zawodowej, Szkoleń i Projektów Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP

 

Wyszczególnienie czynności, od których pobierane są opłaty

S T A W K A

Egzamin czeladniczy

 

761,00 PLN

 

Egzamin mistrzowski

 

1521,00 PLN

 

Egzamin sprawdzający (przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

 

254,00 PLN

Egzamin poprawkowy teoretyczny lub praktyczny wynosi 50% stawki wniesionej

Za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50 % stawki wniesionej

Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% kwoty wniesionej

Wystawienie duplikatu:

  • zaświadczenia o ukończeniu kursu

30,00 PLN

Wystawienie dyplomu ozdobnego mistrzowskiego

50,00 PLN

Wystawienie dyplomu ozdobnego czeladniczego

50,00 PLN

Wystawienie duplikatu dyplomu mistrzowskiego

26,00 PLN

Wystawienie duplikatu świadectwa czeladniczego

26,00 PLN

Wystawienie duplikatu zaświadczenia z egzaminu sprawdzającego

26,00 PLN

Wydanie dokumentów egzaminacyjnych z archiwum Izby

35,00 PLN

Opłata ryczałtowa

 

Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczących, zastępców przewodniczących oraz członków komisji egzaminacyjnej zastosowane zostanie tylko i wyłącznie w przypadku, gdy suma wynagrodzenia za przeprowadzenie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego w danym zawodzie nie przekroczy kwoty 100,00 zł.

W przypadku takim kwota wynagrodzenia będzie stała (bez względu na ilość przeegzaminowanych osób i rodzaj egzaminu).

100,00 PLN brutto

 Wszelkich opłat należy dokonywać na następujący nr konta bankowego:

BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001Stronę wyświetlono 11767 razy

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Sekretariat

Adres: Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Telefon: (58) 301-84-41

Fax: 58 301-79-31

Email: biuro@pomorskaizba.com.pl

WWW: http://www.pomorskaizba.pl

Pozostałe informacje:
KRS: 0000045872 NIP: 583-000-38-23

Numer konta:
81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
BGŻ BNP PARIBAS

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
facebook
1.0.554915116 2015-03-12 08:23:52