<< wróć Szansa dla Ciebie!

SZANSA DLA CIEBIE !

SKORZYSTAJ  Z  MOŻLIWOŚCI  JAKIE  DAJE

PROGRAM  LEONARDO  DA  VINCI 

 

 

Program Leonardo da Vinci to jeden z 4 podstawowych programów sektorowych nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, który rozpowszechnia działania dążące do poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Jednym z jego założeń jest dostosowanie systemu edukacji do wymogów rynku pracy. Program zachęca instytucje europejskie do współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze; wspiera realizację projektów, które zostały przygotowane wspólnie przez instytucje z kilku państw, z udziałem co najmniej jednej instytucji z kraju Unii Europejskiej.

 

Do głównych celów programu Leonardo da Vinci należą:

  • Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
  • Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy
  • Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego
  • Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Co roku w ramach projektów Leonardo  da Vinci możliwość wyjazdu za granicę ma około 6 tys. osób. Z wyjazdów korzystają uczniowie szkół zawodowych,  a także absolwenci szkół wyższych, pracownicy chcący pogłębić swoją wiedze zawodową oraz osoby bezrobotne. Wyjazd daje możliwość zapoznania się z działaniami i organizacją pracy zawodowej w zagranicznej firmie, jak również jest świetną okazją do zetknięcia się z kulturą oraz językiem danego  kraju.

 

Leonardo da Vinci obejmuje trzy sfery działań: Projekty Mobilności – staże i wymiany doświadczeń, Projekty Partnerskie orazProjekty Wielostronne - Transferu Innowacji.

 

Projekty Mobilności i Projekty Partnerskie – przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych na rynku pracy, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, czyli dla uczniów, absolwentów i pracowników oraz osób związanych z kształceniem, szkoleniem i poradnictwem zawodowym (nauczyciele, szkoleniowcy, doradcy zawodowi, lektorzy języków obcych). Projekty te wspierają międzynarodową mobilność uczestników szkolenia i kształcenia zawodowego poprzez organizowanie staży zawodowych lub wymiany doświadczeń w kraju instytucji partnera.

 

Projekty Wielostronne – mają na celu opracowanie innowacyjnych produktów szkoleniowych: programów nauczania, modułów i materiałów szkoleniowych, programów kursów zawodowych, metodyk, materiałów do zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego, tworzenie sieci współpracy instytucji oraz przeprowadzenie badań w zakresie wybranej dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego. Obejmują one kilka typów projektów: projekty transferu innowacji, projekty rozwoju innowacji i projekty międzynarodowych sieci instytucji.

 

Projekty realizowane w ramach Leonardo da Vinci powinny charakteryzować się podstawowymi cechami:

  • wspieranie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • wymiar międzynarodowy,
  • innowacyjność.

 

Planowanie i przygotowanie projektu należy rozpocząć jeszcze na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku, którego termin zostaje ściśle określony.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.leonardo.org.pl

Stronę wyświetlono 1306 razy

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Sekretariat

Adres: Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Telefon: (58) 301-84-41

Fax: 58 301-79-31

Email: biuro@pomorskaizba.com.pl

WWW: http://www.pomorskaizba.pl

Pozostałe informacje:
KRS: 0000045872 NIP: 583-000-38-23

Numer konta:
81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
BGŻ BNP PARIBAS

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
facebook
1.0.554915116 2015-03-12 08:23:52