<< wróć Wybór ubezpieczyciela na staże uczniów ROZTRZYGNIĘCIE

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 18.05.2017 na zakup polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczniów na czas udziału w stażach zawodowych u przedsiębiorców w okresie od 12 czerwca 2017 do 12 czerwca 2018 roku realizowanego w ramach projektu pn. „Cyfrowe Technikum Przyszłości”  współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta: UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Wybrano ofertę: UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Uzasadnienie: wpłynęła 1 oferta. Zaoferowana cena jest najniższa.

Stronę wyświetlono 836 razy

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Sekretariat

Adres: Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Telefon: (58) 301-84-41

Fax: 58 301-79-31

Email: biuro@pomorskaizba.com.pl

WWW: http://www.pomorskaizba.pl

Pozostałe informacje:
KRS: 0000045872 NIP: 583-000-38-23

Numer konta:
81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
BGŻ BNP PARIBAS

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
facebook
1.0.554915116 2015-03-12 08:23:52