<< wróć Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła
Szanowni Państwo,
 
Związek Rzemiosła Polskiego od grudnia 2017 roku realizuje projekt „Monitorowanie  prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest monitorowanie zmian w prawie gospodarczym i wypracowywanie stanowisk wobec proponowanych zmian w przepisach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej i warunki, w których działają przedsiębiorcy, w tym zakłady rzemieślnicze. Ważnym elementem tego procesu jest wysłuchanie opinii środowiska rzemieślniczego, by jak najlepiej wyrażać nasze opinie o nowych rozwiązaniach prawnych i poprawić jakość stanowionego w Polsce prawa gospodarczego.

Mając na uwadze potrzebę bezpośredniego włączenia przedsiębiorców w proces konsultowania aktów prawnych  oraz maksymalnego uproszczenia tego  procesu  w ramach projektu został przygotowany na stronie Związku Rzemiosła Polskiego www.zrp.pl specjalny panel konsultacyjny on-line.
Panel konsultacyjny on-line to nowoczesna platforma komunikacji pomiędzy ZRP, izbami oraz cechami rzemieślniczymi i przedsiębiorcami o bieżących zmianach w prawie, za pomocą którego zbierane są uwagi i opinie przedsiębiorców odnośnie zmian w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego oraz prawa branżowego.  Przedsiębiorcy powinni wziąć udział w dyskusji na temat proponowanych aktów prawnych, które będą zamieszczane w ramach panelu.

Panel konsultacyjny jest dostępny pod adresem  internetowym www.rzemioslooprawie.zrp.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.zrp.pl.  Obecnie zbierane są opinie do następujących aktów prawnych:

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni


Chcielibyśmy Państwa  po raz kolejny zachęcić do udziału w prowadzonych konsultacjach aktów prawnych poprzez wyrażanie swoich opinii, uwag lub komentarzy do projektów aktów prawnych .
 
Aby wyrazić swoją opinię należy najpierw wybrać tematykę konsultacji „Prawo gospodarcze ogólne” lub „Prawo branżowe”, następnie przejść do wybranego projektu aktu prawnego i kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dołącz do dyskusji”. Po przeczytaniu opisu aktu prawnego i/lub ściągnięciu jego pełnej wersji należy kliknąć ikonę w prawym dolnym rogu „dodaj opinię” . Można także dołączyć do dyskusji poprzez kliknięcie ikony „dołącz do dyskusji” po prawie stronie tytułu omawianego aktu prawnego.
 
 
Mamy nadzieją na Państwa zaangażowanie się w proces konsultacji prawa gospodarczego. Liczymy także na rozpowszechnienie informacji na ten temat wśród zrzeszonych w Waszych organizacjach zakładów rzemieślniczych.
                                                                         
pozdrawiam


Stronę wyświetlono 96 razy

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Sekretariat

Adres: Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Telefon: (58) 301-84-41

Fax: 58 301-79-31

Email: biuro@pomorskaizba.com.pl

WWW: http://www.pomorskaizba.pl

Pozostałe informacje:
KRS: 0000045872 NIP: 583-000-38-23

Numer konta:
81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
BGŻ BNP PARIBAS

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
facebook
1.0.554915116 2015-03-12 08:23:52