<< wróć Konstytucja Biznesu. Największa reforma prawa gospodarczego od 30 lat?
Konstytucja Biznesu ma być najbardziej kompleksową reformą prawa gospodarczego od prawie 30 lat, zapowiedzianą w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju- zapowiadają twórcy. Zmiany obejmą prawie 200 ustaw.

- To co wiemy od przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń, którzy recenzowali na każdym etapie prace nad tymi ponad 120 ustawami, bo w rezultacie ponad 120 ustaw zostaje zmienionych, która reguluje nie tylko sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale przede wszystkim stawia przedsiębiorcę jako partnera dla administracji, stawia go w odpowiednich proporcjach i w odpowiednich relacjach- mówiła minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz. - Sprawy związane z zakładaniem działalności gospodarczej będą jeszcze prostsze, jeszcze łatwiejsze. Dokonywanie pewnych czynności za sprawą CeiDG będzie wprowadzane jeszcze w tym roku, a kolejne od stycznia przyszłego roku- dodała.”
Konstytucja Biznesu stanowi fundament prawa gospodarczego. Jest systemowym wzmocnieniem poprzednich proprzedsiębiorczych aktywności rządu (np. pakiet #100zmianDlaFirm). Najważniejszym z projektów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ok. 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„- Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, działalność nierejestrowa dla drobnej aktywności, sześć miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla startujących z biznesem, zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, klauzula pewności prawa, Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania wprowadza pakiet – informuje wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.”


Prawo przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad, dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Prawo przedsiębiorców jako akt centralny będzie wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Rzecznik

Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP.

CEIDG i punkt informacji dla przedsiębiorcy

Wśród najważniejszych modyfikacji CEIDG znajduje się umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury, wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia czy możliwość zawieszenia działalności na czas nieoznaczony. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy stanowi rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl. Punkt poza podpowiedzią w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Także przypomni przez sms lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce.

źródło: http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/konstytucja-biznesu-najwieksza-reforma-prawa-gospodarczego-od-30-lat,12889224/
Stronę wyświetlono 364 razy

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Sekretariat

Adres: Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Telefon: (58) 301-84-41

Fax: 58 301-79-31

Email: biuro@pomorskaizba.com.pl

WWW: http://www.pomorskaizba.pl

Pozostałe informacje:
KRS: 0000045872 NIP: 583-000-38-23

Numer konta:
81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
BGŻ BNP PARIBAS

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
facebook
1.0.554915116 2015-03-12 08:23:52